Steun de Webmeester van deze website !
Ga naar de inhoud

#vergeving #vergeven #vergeef #vergaf #genezing #genezen #genees #genas #pijn #boos #haat #hekel #verdriet #herstel #hersteld #verbitterheid

vergeving

Wonderbaarlijke genezende vergeving!

Er komt en is hier allerlei informatie en getuigenissen in tekst, audio en beeld over vergeving.

Dit wat het voor goeds met een mens kan doen.

Maar ook de problemen die men tegen kan komen voor het lukt om te kunnen vergeven.
Steek woorden:

Vergeving, vergeven, vergeef, vergaf, genezing, genezen, genees, genas, boos, verdriet, pijn, hekel, haat, verbitterheid, herstel en herstelt.


Hier via de link is de video over vergeving


Deze waar deze weblog wordt voor gelezen.
Dat met extra informatie zoals over de getuignis en lesjes

Op Dailymotion:

Op YouTube:
Vergeving Brengt Genezing
Marko Zwier toen.

Vergeven van de leerlingen en leraren van de school 't Nijrees in Almelo examen jaar 2000:


Ik Marko Zwier de webmeester deed na 4 jaar in het jaar 2000 examen op de middelbareschool 't Nijrees in Almelo.
Die 4 jaren waren niet leuk en ik ging er alleen nog maar heen om daar te leren.
Er gingen in het 1e jaar wat situaties mis en dat heeft mij 4 jaar achtervolgd.
Figuurlijk kan het zo worden omschreven: zo'n 4 jaar (gevangenis) straf.
de 1e schooldag was de leukste ook van alle 4 jaar bij elkaar. Het 4e school jaar was het prettigste van alle 4 jaren.

Ik had na dat ik weg was van deze school er 12 jaar pijn, boosheid, verdriet, hekel, haat en verbitterheid eraan over gehouden.
Dit van, over en door de leerlingen pesters, de leerlingen die mij er niet bij lieten horen en de leraren die het niet goed hadden opgepakt.

Maar in 2011 kwam ik in een Huisgemeente (een thuiskerk) en leerde daar in 2012 over vergeving.
Ik had de leerlingen en leraren in 2012 vergeven in een gebed naar God in  Jezus naam.
Het bracht wonderbaarlijke genezing van die pijn, boosheid, verdriet, hekel, haat en verbitterheid.
Het bracht een deel van mijn herstel in mijn leven.

Ik had een hekel en haat aan hen. Als er een reünie zou zijn gekomen dan weet ik niet voordat ik het hen vergaf of ik zou zijn gegaan en hoe ik mij had gedragen.
Er is zover ik weet niet een reünie geweest. Nu wil ik hen met alle liefde weer eens zien en horen en weten hoe het met hun gaat.
Ik ga nu niet meer zeggen wie wat fout deed en ook niet wat ik fout deed. Alleen de getuigenis over de vergeving en wat het deed met mij.

Een gebed kan ieder in zijn of haar eigen woorden doen. De mijne ging ongeveer zo:

'' God de Vader in de Hemel, in de naam van uw enige geboren Zoon Jezus Christus uit Nazareth.
Dank U dat ik nog leef.
Dank u voor dat ene meisje, die in het 4e school jaar van 't Nijrees hulp aan bood, dat als er wat is ik naar haar mocht toekomen.
Ik had er nooit gebruik van gemaakt, maar dat heeft mij wel veel goeds gedaan, zelfs jaren erna.
Ik had het niet leuk op de middelbare school op 't Nijrees in Almelo.
Er gingen wat dingen mis in het begin en ben 4 jaar door de mede leerlingen gepest en hoorde er niet bij.
De leraren hadden het ook niet goed opgepakt.
Ik wil niet meer die pijn en verdriet voelen en ik wil niet meer op die mensen boos zijn en een hekel en haat aan en naar hun hebben.
Ik wil het hen vergeven. Ik vergeef het jullie. Wilt U hen ook vergeven. Wilt U en de leerlingen en leraren mij vergeven van wat ik fout deed.
Ik vergeef het  mijzelf, van wat ik hierin fout heb gedaan naar mij zelf.
Wilt U zorgen dat er de liefde voor terugkomt, daar waar nu de lege ruimtes, van de pijn, boosheid, verdriet, hekel en haat is gekomen.
Dank U voor wat U deed, doet en gaat doen, in Jezus naam dank U, Amen. ''
Na het gebed kwam er:

Genezing door vergeving!Vergeving, onvergevinggezindsheid, zelfmoord, tijdsduur, ervoor en erna.


Ik had een aantal weken na het uitspreken van de vergeving iets bijzonders mee gemaakt.

Ik moest voor ik het hen vergaf vaak terug denken aan die tijd.
Ik kon het geen plekje geven.
Het kan ongeveer zo verwoord worden: Dat het dossier niet wou blijven liggen en telkens uit de kast viel.
Dan had ik er weer last van.

Deze onvergevinggezindsheid (waar ik eigenlijk nog niks van wist)
had o.a. mede mee te maken dat ik zelfmoord gedachten en neigingen had.
U kunt daar meer over te weten komen via deze webpagina: ''Zelfmoord''.
Daar vertel ik over mijn bijna zelfmoordpoging in 2011.

Ik liep bij een niet gelovige psychotherapeut. Hij is best een hele goede.
Als hij christen zou zijn en ook kennis en ervaring en hoe te verdedigen van en over de geestelijke duisternis uit de bijbel wist en kan. Dan was hij perfect.
Het was niet goedkoop bij hem maar ik had wel resultaten bij hem en niet bij een slechte psycholoog bij de woonstichting waar ik woon.
Ik was later gestopt bij die psychotherapeut. Dit omdat het begon te botsen op het geloof en de verschillen van de hem niet en ik wel gelovige.
Ik ging verder met iemand van de Huisgemeente (thuiskerk) waar ik al gesprekken mee had.
Die man vroeg er niks voor terug. Ik had en heb nog ontzetttend veel aan die lievfdevolle christen.

Toen ik ook nog bij die psychotherapeut liep zei die: ''Je heb een druk op de borst''. Ik merkte dat niet.
Een aantal weken na de uitspraak van de vergeving, Leek het wel dat ik een long minder had. Er leek wel een holle ruimte achter het borstbeen van mij. Die druk was weg.
Ik wist even niet wat er aan de hand was.
Ik besefte mij in eens dat ik weer terug dacht aan die tijd van de school
Daarop merkte ik dat ik mij niet meer zo rot voelde als anders wanneer ik er aan terug dacht.
Dit gebeurde in het jaar 2012. Ik had dus niet meer die pijn, boosheid, verdriet, hekel haat en verbitterheid.
Het dossier blijft nu wel in de kast liggen, het heeft een plekje gekregen.
Ik had in dat jaar ook gebeden dat ik er positiever over zou kan gaan denken en tegen aankijken. Dat is in een gedicht geuit. Zie hieronder.
1 van het positieve is, dat het ook wat goeds heeft gebracht. Dat is hoe ik wil doen, laten en denken. Ook al lukt dat niet altijd.

Ik vertelde het over die vergeving tegen die psychotherapeut. Hij zei: ''Ik wist niet dat het zo bij jouw zou werken''.
Ik vroeg hem: ''Wat als ik het zonder God had gedaaan, hoe snel was dat dan gegaan''.
Daarop antwoorde hij: ''Je begint met stukje voor stukje het te vergeven tot je het kan los laten, Dat kan wel 5 jaar duren.''
Ik vroeg hem: ''Kan dat ook 10 jaar duren''. Hij zei: ''Ja"'. Mijn reactie daarna: ''Dan heb ik 10 jaar overgeslagen''.


Genezende gedichten over vergeving:


VERGEVEN

Vergeven is zwaar. Je denkt, ik ben met die andere klaar.
Maar is dat zo wel. Is er nog niet iets leed onder je vel.
Iets waar je nog van af moet. Iets, wat met jouw, nog wat doet.
Heb je het echt achter je gelaten, of kan het jouw niet baten.
Ga dat die andere vergeven. Dan zal het vervelende achter je laten en God zal het vergeten.
Dan pas kom je los van elkaar. Dan pas voelt het fijn en niet naar.
Dan pas kan je echt verder door. Dus lees dit nog eens hard op voor en hoor   

MKZ
VERGEVEN

Ik kan je het moeilijk vergeven. Ik ben er zelfs van aan het beven.
Ik zal het weer proberen. Naar een aantal keren.
Je hebt mij, best vaak, wat aangedaan.
Oké, ik zal het proberen, er niet meer, bij stil te blijven staan.
Maar uit mijn gedachten, is het nooit helemaal weg.
Maar dat is ook jouw pech.
Denk er om, dit was heel dom.
Er is nu, wel een stukje, in me dood.
Haal nooit deze oude koeien, uit de sloot.
Dan belanden we, met onze relatie, in de goot.

MKZ
 
DANK U LEVENS WAARDE

Dank u Vader God.
Dank u mensen van de aarde.
Ook al ging veel rot.
Maar er is een waarde.
God heeft me gemaakt.
Iets wat me raakt.
De mensen op aarde.
Die vulde aan de waarde.
Ik kan sommige mensen van een bepaalde school wel blijven haten.
Maar dat zou alleen meer zorgen baten.
Het is niet alleen zwart en wit wat daar is gebeurd.
Het heeft mede ook mijn leven gekleurd.
Ook al doen die 4 jaar nog veel pijn.
Het gaf me ook wat rein.
Ik ben wie ik nu ben, ik ben nu mij.
Die 4 jaar nu loslaten lijkt me erg fijn.
Ik zie deze levensvorming nu het liefst positief.
Want van het te zien als negatief.
Dan ben en blijf ik van mijn eigen levensvreugde een dief.
Elkander vergeven van die school komt erbij van pas.
En dat past als een warme jas.
Ik vergeef het wat jullie mij hebben aangedaan.
God de Vader zou me erbij bijstaan.
Als ik het niet kan en mij niet lukt te doen.
Doet God door mij. Halleluja naar u gaat de roem.
En ik vraag jullie mijn fouten die ik u heb aangedaan te vergeven.
Zo wij allen een mooier leven te leven.
Nu weet ik dat ik naar het duister staarde.
Dank u God om de weet van de gevormde levenswaarde.

MKZ


Bijbel teksten die te maken hebben met vergeving:
Johannes hoofdstuk 3 vers 16:


''Want God had de wereld zo lief dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.''

Uitleg van Marko Zwier:

Wanneer u tot geloof komt in Jezus Christus van Nazareth. Bent u gered.Mattheus hoofdstuk 26 vers 27 en 28:


En Hij nam een beker, sprak het dank gebed uit
en gaf hun de beker met de woorden:
'Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond
dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden'.

Uitleg van Marko Zwier:

Jezus stierf voor ons. Dat voor onze fouten die wij deden doen en gaan doen.
Zodat wij vergeven zijn. Zodat er weer verzoening met God de Vader in de Hemel is.
Dat wij bij die geweldige God weer mogen komen.
Het kost maar 1 ding. Dat is geloof in Jezus Christus van Nazareth want dan bent u pas gered.Johannes Hoofdstuk 15 vers 13:


Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

Uitleg van Marko Zwier:

Jezus gaf zijn leven met Pasen voor ons zodat wij gered kunnen worden.
Maar hij is met Pasen ook weer opgestaan op de 3e dag.
Met Hemelvaart ging hij op een wolk naar boven naar God de Vader in de Hemel.
In die tijd stuurde Jezus de Heilige Geest in ieder die in hem geloofde en dat vieren wij nu met Pinksteren.
Als u in Jezus gaat geloven stuurt Hij direct de Heilige geest ook naar u.
Hij komt dan direct in uw lichamelijke tempel wonen. De heilige Geest zal u dan helpen op uw levens pad.
Hij zal U troosten, corrigeren en onderwijzen. Hij is het contact met God.


Kinderopwekking 159 Vergeven - https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U
Vader vergeeft moordenaar van zijn dochter / Father forgives murderer of his daughter - https://www.youtube.com/watch?v=edS1ecYq_Xo
opwekking 629 - als er vergeving is - https://www.youtube.com/watch?v=Auz7dGcELEg
Forgive and Live Free - https://www.youtube.com/watch?v=lHMK4spo4JU
Corrie ten Boom forgives guard concentration camp (English with Dutch subtitles)<br /> - https://www.youtube.com/watch?v=ql-TI51LmaY
Brandt Jean hugging and forgiving Amber Guyger who killed his brother.<br /> - https://www.youtube.com/watch?v=vbP-dkXtLDk
Gedicht vergeven 1 GOD<br /> - https://www.youtube.com/watch?v=g4Ce8TBrFfQ&t=12s
Gedicht vergeven 2 Liefde<br /> - https://www.youtube.com/watch?v=WymoA0bENA4
Gedicht - GOD - DANK U LEVENS WAARDE - https://www.youtube.com/watch?v=cy-FFqTQM_Y


VERGEVING BRENGT GENEZINGDeze website aandezwier.nl is van Marko Zwier
© Copyright Marko Zwier
Home - Disclaimer - Contact - SiteMap
Powerd by: aan de zwier
Via de link WebSiteX5 30% korting!
Terug naar de inhoud